El projecte

 

Què fem?

 

Beneficiaris del Banc del Temps Escolar

 

Objectius del projecte BdTE

 

Seguiment i avaluació del projecte BdTE

 

Referències

 


Què fem?

El projecte del Banc del Temps Escolar pretén promoure, experimentar i difondre els BdTE com espais d’ajuda mútua a les aules d’educació primària i secundària mitjançant l’aprenentatge cooperatiu i dialògic per tal d’aconseguir educar en els valors de la reciprocitat, la cooperació, el respecte a l’altre i la iniciativa personal.

El projecte deriva de l’experiència atesorada dels Bancs del Temps Comunitaris que coordina l’Associació Salut i Família arreu de Catalunya i Espanya i que actualment constitueixen una extensa xarxa de Bancs del Temps; 15 a la ciutat de Barcelona i 31 a Catalunya i Espanya.

Puja


Beneficiaris del Banc del Temps Escolar

El BdTE treballa amb la diversitat d’alumnes presents a les aules de tal forma que:

  • Se’n treu profit de la riquesa que suposa la diversitat cultural dels alumnes i les seves famílies.
  • Promou la participació activa de les famílies en el procés d’aprenentatge dels seus fills i les seves filles.
  • Reforça la implicació del professorat amb el grup.

Puja


Objectius del projecte BdTE

  1. Experimentar els BdTE en els centres educatius del Districte de Ciutat Vella de Barcelona.
  2. Produir instruments i materials pedagògics que ajudin a difondre i desenvolupar els BdTE.
  3. Formar professionalment sobre els BdTE a una primera massa crítica de professorat d’educació primària i secundària de Barcelona ciutat.
  4. Difondre el model, l’experiència i els materials pedagògics sobre BdTE als docents, les famílies i les institucions educatives i comunitàries de Barcelona Ciutat.

Puja


Seguiment i avaluació del projecte BdTE

El projecte BdTE preveu tres dimensions d’avaluació:

  1. Avaluació pedagògica dels tallers de Formació, de l’experimentació dels BdTE als centres educatius i de la qualitat dels materials pedagògics.
  2. Avaluació comunitària que inclou l’impacte qualitatiu del BdTE a les famílies de l’alumnat i a les institucions educatives i comunitàries.
  3. Avaluació d’impacte i monitorització que inclou l’impacte quantitatiu i de continuitat en les institucions educatives i comunitàries (nombre d’escoles que faran extensió dels BdTE i nombre i pluralitat dels assistents a la Jornada de resultats del BdTE). La monitorització inclou el seguiment i la facilitació operativa de totes les activitats previstes.

Puja


Referències

PUJOL PANAVERA, M.; CACHO LABRADOR, X. “Programa d’acció tutorial: banc del temps escolar”. Perspectiva Escolar, 337. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, setembre 2009.

Text extret de l’article publicat a Perspectiva Escolar (múmero 337)
El Projecte del Banc del Temps Escolar neix com a programa per millorar la convivència a les aules mitjançant l’aplicació dels principis dels Bancs del Temps Comunitaris. Aquest programa vol millorar els coneixements i habilitats comunicatives dels alumnes a la vegada que es fomenten els valors de la convivència i respecte mutu del grup-classe. L’aplicació del BdT al context educatiu es desenvolupa mitjançant activitats agrupades en tres fases: activitats inicials, sessions d’ajuda mútua i avaluació, totes elles implicant activament als alumnes. Els resultats positius de la implementació a tres centres educatius demostren l’assoliment dels objectius i els beneficis del programa.

Descarrega l’article “Programa d’acció tutorial: banc del temps escolar”.
Puja

Anuncis